ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ
นักวิจัย : วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี , ปฏิญญา จิยิพงศ์ , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี , ปฏิญญา จิยิพงศ์ , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี , ปฏิญญา จิยิพงศ์ , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี , ปฏิญญา จิยิพงศ์ , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี , ปฏิญญา จิยิพงศ์ , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.