ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร
นักวิจัย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ , อภิษฐา ช่างสุพรรณ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช เมธียนต์พิริยะ , อภิษฐา ช่างสุพรรณ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ . (2558). ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นงนุช เมธียนต์พิริยะ , อภิษฐา ช่างสุพรรณ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ . 2558. "ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นงนุช เมธียนต์พิริยะ , อภิษฐา ช่างสุพรรณ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ . "ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
นงนุช เมธียนต์พิริยะ , อภิษฐา ช่างสุพรรณ , พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ . ชุดโครงการศึกษาสารปนเปื้อนโครเมียมและเมลามีนในอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.