ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : ชลธิชา มะลิพรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา มะลิพรม . (2558). แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชลธิชา มะลิพรม . 2558. "แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชลธิชา มะลิพรม . "แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ชลธิชา มะลิพรม . แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.