ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง
นักวิจัย : ธิรดา สุขธรรม , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิรดา สุขธรรม , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี . (2558). ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธิรดา สุขธรรม , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี . 2558. "ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธิรดา สุขธรรม , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี . "ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ธิรดา สุขธรรม , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี . ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้าง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.