ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน
นักวิจัย : สุบงกช ทรัพย์แตง , สายจิต ดาวสุโข , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี , ธิรดา สุขธรรม , โสรญา รอดประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุบงกช ทรัพย์แตง , สายจิต ดาวสุโข , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี , ธิรดา สุขธรรม , โสรญา รอดประเสริฐ . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุบงกช ทรัพย์แตง , สายจิต ดาวสุโข , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี , ธิรดา สุขธรรม , โสรญา รอดประเสริฐ . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุบงกช ทรัพย์แตง , สายจิต ดาวสุโข , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี , ธิรดา สุขธรรม , โสรญา รอดประเสริฐ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
สุบงกช ทรัพย์แตง , สายจิต ดาวสุโข , จารุวรรณ แตงเที่ยง , สุวรรณี แทนธานี , ธิรดา สุขธรรม , โสรญา รอดประเสริฐ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสมุนไพรที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.