ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ . (2559). การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ . 2559. "การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ . "การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ . การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 - 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.