ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ขัตติยา ขัติยวรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขัตติยา ขัติยวรา . (2559). กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ขัตติยา ขัติยวรา . 2559. "กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ขัตติยา ขัติยวรา . "กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
ขัตติยา ขัติยวรา . กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.