ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง
นักวิจัย : สมพร ติ๊บขัด , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร ติ๊บขัด , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา . (2558). การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมพร ติ๊บขัด , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา . 2558. "การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมพร ติ๊บขัด , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา . "การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
สมพร ติ๊บขัด , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา . การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.