ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยจากภูมิปัญญาข้าวไทย ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : บรรจบ สุขประภาภรณ์ , ประเวช อนันเอื้อ , เสกสรรค์ วินยางค์กูล , นิเวศ จีนะบุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :