ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล
นักวิจัย : นุชนารถ ทวีรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สาธิต วงศ์ประทีป
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บาร์โค้ดได้รับความนิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย นักพัฒนาจึงพัฒนากระบวนการเข้ารหัสบาร์โค้ดออกมาหลากหลายรูปแบบ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือบาร์โค้ด 1 มิติ (เก็บข้อมูลในแนวนอน) และบาร์โค้ด 2 มิติ (เก็บข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน) แต่ปัจจุบันข้อมูลที่นำมาเข้ารหัสบาร์โค้ดแบบต่างๆ นั้น ยังมีปริมาณจำกัด งานวิจัยฉบับนี้เลือกใช้ QR Code (บาร์โค้ด 2 มิติ) เนื่องจากเก็บข้อมูลได้หลายชนิด การถอดรหัสทำได้ง่ายและโครงสร้างถูกกำหนดมาตรฐานจากผู้พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนากระบวนการเข้ารหัสให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น โดยนำเสนอแนวคิดการเข้ารหัสคิวอาร์โค้ดแบบสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูลให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับคิวอาร์โค้ดแบบขาวดำในขนาดเท่ากัน โดยคิวอาร์โค้ดที่เข้ารหัสมีจำนวนสีที่แตกต่างกัน 16 สี สามารถเก็บข้อมูลได้ 4 บิทต่อโมดูล ซึ่งมากกว่าคิวอาร์โค้ดแบบขาวดำ ที่เก็บข้อมูลได้เพียง 1 บิทต่อโมดูล ถึง 4 เท่าและอุปกรณ์ที่ใช้ถอดรหัสคิวอาร์โค้ดแบบสี มีค่าความละเอียดกล้อง ไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล ถอดรหัสโดยแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

บรรณานุกรม :
นุชนารถ ทวีรัตน์ . (2558). การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนารถ ทวีรัตน์ . 2558. "การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนารถ ทวีรัตน์ . "การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
นุชนารถ ทวีรัตน์ . การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.