ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค
นักวิจัย : ทัฐชวิน แสงศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , บุญชัย เตชะอำนาจ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การศึกษากลศาสตร์ทางไฟฟ้าของอนุภาคตัวนำเป็นหนทางหนึ่งในการควบคุมอนุภาคและการพัฒนาสมรรถนะของระบบฉนวนก๊าซให้ดีขั้น. วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวนำทรงคล้ายทรงกลมแบนข้างภายใต้สนามไฟฟ้า เพื่อเป็นตัวแทนของรูปร่างที่เบี่ยงเบนไปจากทรงกลม. การทดลองภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอแสดงให็เห็นว่า อนุภาคเคลื่อนที่ 2 แบบ. แบบที่หนึ่ง อนุภาคเริ่มเคลื่อนที่จากการหมุนรอบจุดสัมผัส หลังจากนั้นยกตัวออกจากอิเล็กโทรด. แบบที่สอง อนุภาคยกตัวขนานออกจากอิเล็กโทรดกราวนด์. การเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอของอนุภาคที่สัมผัสกับอิเล็กโทรดกราวนด์และจัดวางโดยแกนเอกอยู่ในแนวการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนกับการเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ แต่การหมุนรอบจุดสัมผัสของอนุภาคส่วนใหญ่เริ่มยกตัวจากปลายด้านในขึ้นก่อน. อนุภาคที่จัดวางโดยให้สนามไฟฟ้าคงที่บนแกนเอกสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีระยะแกปแคบกว่า นอกเหนือจากการหมุนรอบจุดสัมผัสและการยกตัวขนาน. เมื่ออนุภาคอยู่บนฉนวนและมีสนามไฟฟ้าคงที่บนแกนเอก อนุภาคจะหมุนในแนวระดับหรือกลิ้งไปยังบริเวณที่มีระยะแกปแคบกว่า. อนุภาคไม่สามารถกลิ้งได้เมื่อจัดวางโดยให้แกนเอกอยู่ในแนวการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้า เนื่องจากแรงเสียดทานที่มากเกินไป. การทดสอบการดักจับอนุภาคภายใต้สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมออาศัยสนามไฟฟ้าบริเวณขอบของอิเล็กโทรดและฉนวน. อัตราในการจับยึดอนุภาคค่อนข้างต่ำและอนุภาคส่วนใหญ่ไม่เคลื่อนที่. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับยึดอนุภาคทำได้โดยการเพิ่มระยะแกป เพื่อลดโอกาสเกิดดิสชาร์จระหว่างอิเล็กโทรด.

บรรณานุกรม :
ทัฐชวิน แสงศรี . (2558). การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัฐชวิน แสงศรี . 2558. "การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัฐชวิน แสงศรี . "การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ทัฐชวิน แสงศรี . การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.