ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่
นักวิจัย : วรรษมน หงษ์ประชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สาธิต วงศ์ประทีป
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านคิวอาร์โค้ดส่วนใหญ่ เป็นการอ่านคิวอาร์โค้ดจากภาพหรือจากวัตถุที่หยุดนิ่ง เช่น คิวอาร์โค้ดบนกระดาษ คิวอาร์โค้ดบนแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่ ณ ความเร็วต่างๆ แต่เนื่องจากคิวอาร์โค้ดอยู่บนวัตถุมีการเคลื่อนที่ ส่งผลให้ภาพที่ได้นั้นไม่ชัดเจนหรือภาพเบลอ จึงได้นำเสนอการปรับปรุงภาพก่อนทำการอ่านคิวอาร์โค้ด โดยเทคนิคที่เลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้คือ เทคนิค Contrast-limited adaptive histogram equalization (CLAHE) เป็นเทคนิคที่ปรับปรุงภาพโดยทำการแบ่งภาพออกเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า Tiles และทำการปรับปรุงที่ละส่วน ซึ่งเหมาะกับคิวอาร์โค้ดซึ่งมีความละเอียด จากการทดลองวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถอ่านคิวอาร์โค้ดได้ถูกต้อง 100% และความเร็วสูงสุดที่ทำการทดลองอยู่ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถอ่านคิวอาร์โค้ดได้ถูกต้อง 30%

บรรณานุกรม :
วรรษมน หงษ์ประชา . (2558). การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรษมน หงษ์ประชา . 2558. "การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรษมน หงษ์ประชา . "การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
วรรษมน หงษ์ประชา . การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.