ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . 2559. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.