ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29
นักวิจัย : หทัยรัตน์ สุขศรี , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หทัยรัตน์ สุขศรี , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . (2559). การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
หทัยรัตน์ สุขศรี , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . 2559. "การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
หทัยรัตน์ สุขศรี , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . "การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
หทัยรัตน์ สุขศรี , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , เจตนิพิฐ สมมาตย์ . การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.