ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นักวิจัย : รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , จำปี วงศ์นาค
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , จำปี วงศ์นาค . (2559). ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , จำปี วงศ์นาค . 2559. "ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , จำปี วงศ์นาค . "ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , จำปี วงศ์นาค . ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.