ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บรรเลิง สีสุพรรณ , ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , ธนชัย สุขถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรเลิง สีสุพรรณ , ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , ธนชัย สุขถาวร . (2559). การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
บรรเลิง สีสุพรรณ , ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , ธนชัย สุขถาวร . 2559. "การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
บรรเลิง สีสุพรรณ , ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , ธนชัย สุขถาวร . "การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
บรรเลิง สีสุพรรณ , ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , ธนชัย สุขถาวร . การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.