ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา . (2559). พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา . 2559. "พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา . "พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา . พฤติกรรมการออกกำลังกายและการับรู้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.