ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Health variety KM

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Health variety KM , Knowledge management
นักวิจัย : อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง
คำค้น : สุขภาพ , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/4818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนึ่งผลงานหนึ่งอาจารย์ ประจำปี 2555

บรรณานุกรม :
อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง . (2555). Health variety KM.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง . 2555. "Health variety KM".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง . "Health variety KM."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.
อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง . Health variety KM. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555.