ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , กิรณา แต้อารักษ์ , วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , กิรณา แต้อารักษ์ , วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์ . (2558). ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , กิรณา แต้อารักษ์ , วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์ . 2558. "ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , กิรณา แต้อารักษ์ , วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์ . "ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , กิรณา แต้อารักษ์ , วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์ . ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.