ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแ

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิธา อมรโรจน์วรวุฒิ , หทัยรัตน์ สุขศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิธา อมรโรจน์วรวุฒิ , หทัยรัตน์ สุขศรี . (2558). การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิธา อมรโรจน์วรวุฒิ , หทัยรัตน์ สุขศรี . 2558. "การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิธา อมรโรจน์วรวุฒิ , หทัยรัตน์ สุขศรี . "การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิธา อมรโรจน์วรวุฒิ , หทัยรัตน์ สุขศรี . การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการความเบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรคพื้นฐาน หัวข้อการใช้ยาในโรคเบาหวาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแ. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.