ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุทิน ชนะบุญ , เพ็ญนภา ศรีหริ่ง , คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทิน ชนะบุญ , เพ็ญนภา ศรีหริ่ง , คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ . (2558). ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สุทิน ชนะบุญ , เพ็ญนภา ศรีหริ่ง , คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ . 2558. "ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สุทิน ชนะบุญ , เพ็ญนภา ศรีหริ่ง , คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ . "ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
สุทิน ชนะบุญ , เพ็ญนภา ศรีหริ่ง , คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ . ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.