ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5
นักวิจัย : รุจี จารุภาชน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจี จารุภาชน์ . (2558). ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รุจี จารุภาชน์ . 2558. "ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รุจี จารุภาชน์ . "ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
รุจี จารุภาชน์ . ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.