ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยตาปี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด
นักวิจัย : ดวงใจ อินพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยตาปี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้โดยการประเมินการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งให้การแข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอื่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามารถอยู่บริการต่อไปภายใต้

บรรณานุกรม :
ดวงใจ อินพรหม . (2556). คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
ดวงใจ อินพรหม . 2556. "คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
ดวงใจ อินพรหม . "คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี, 2556. Print.
ดวงใจ อินพรหม . คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จำกัด. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี; 2556.