ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยตาปี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : สุภาวดี สุทธิรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยตาปี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดทำความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภูมิภาคในด้านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง และผู้ประกอบการของที่ระลึกในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรณานุกรม :
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . (2556). การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . 2556. "การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . "การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี, 2556. Print.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี; 2556.