ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยตาปี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต
นักวิจัย : สุภาวดี สุทธิรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยตาปี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลและระดับผลสำเร็จในการจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการความรู้ต่อไป

บรรณานุกรม :
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . (2556). การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . 2556. "การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . "การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี, 2556. Print.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ . การจัดการองค์ความรู้ระดับบัณฑิต. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี; 2556.