ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาตัวดูดซับบนอนุภาคแม่เหล็กสำหรับวิเคราะห์ซัลโฟนาไมด์
นักวิจัย : โอภาส บุญเกิด
คำค้น : Magnetic solid phase extraction , sulfonamide , determination
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

องค์ประกอบของเฟสเคลื่อนที่  (Mobile phase)  

อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่  

ความยาวคลื่นที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดสารซัลโฟนาไมด์ 

2. ขั้นตอนการเตรียมตัวดูดซับ Fe

บรรณานุกรม :