ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ความเหนื่อยล้า และผลของโปรแกรมการใช้สุวคนธบำบัดร่วมกับการทำสมาธิบำบัด ตามแนวทางของศาสนาต่อความเหนื่อยล้า และจำนวน CD4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา
คำค้น : ประสบการณ์ , ความเหนื่อยล้า , การใช้สุวคนธบำบัด , การทำสมาธิบำบัด , ศาสนา , ผู้ติดเชื้อเอชไอวี , ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :