ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี
นักวิจัย : ประชา ฤาชุตกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประชา ฤาชุตกุล . (2558). ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประชา ฤาชุตกุล . 2558. "ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประชา ฤาชุตกุล . "ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ประชา ฤาชุตกุล . ผลของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวของประชาชนในจังปัตตานี. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2558.