ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่
นักวิจัย : -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
- . (2552). การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
- . 2552. "การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
- . "การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
- . การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2552.