ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม
นักวิจัย : ศรัณยา บุนนาค
คำค้น : ธนาคารอิสลาม , ไทยมุสลิม , เจ้าของกิจการ , ครัวเรือน , การยอมรับ , islamic banking , thai muslim , business owners , households , perception
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรัณยา บุนนาค . (2548). การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ศรัณยา บุนนาค . 2548. "การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ศรัณยา บุนนาค . "การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2548. Print.
ศรัณยา บุนนาค . การยอมรับธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการ และครัวเรือนไทยมุสลิม. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2548.