ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้
นักวิจัย : ระพี อูทเคอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย ))
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระพี อูทเคอ . (2560). การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ระพี อูทเคอ . 2560. "การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ระพี อูทเคอ . "การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560. Print.
ระพี อูทเคอ . การบรรจุระดับนาโนเมตรของสารประกอบโลหะไฮไดร์และตัวเร่งปฏิกิริยาในคาร์บอนนาโนไฟเบอร์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนชนิดของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2560.