ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
นักวิจัย : พัชรี คมจักรพันธุ์ , ขนิษฐา นาคะ , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ขนิษฐา นาคะ
คำค้น : การพัฒนาแบบประเมิน การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัว คนไทยในภาคใต้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี คมจักรพันธุ์ , ขนิษฐา นาคะ , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ขนิษฐา นาคะ . (2558). การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัชรี คมจักรพันธุ์ , ขนิษฐา นาคะ , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ขนิษฐา นาคะ . 2558. "การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัชรี คมจักรพันธุ์ , ขนิษฐา นาคะ , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ขนิษฐา นาคะ . "การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
พัชรี คมจักรพันธุ์ , ขนิษฐา นาคะ , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ศิริวรรณ พิริยคุณธร , ขนิษฐา นาคะ . การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.