ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
นักวิจัย : ประวิทย์ คงจันทร์ , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวิทย์ คงจันทร์ , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง . (2557). การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ คงจันทร์ , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง . 2557. "การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ คงจันทร์ , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง . "การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ประวิทย์ คงจันทร์ , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง , รัตนา จริยาบูรณ์ , สมพงศ์ โอทอง . การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.