ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
นักวิจัย : นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
คำค้น : เครื่องกรีดยางพารา, อัตโนมัติ, สมองกลฝังตัว, Para Rubber Tapping Machine, Automatic, Embedded System
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . (2558). ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . 2558. "ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . "ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นริศรา มหาธนินวงศ์ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.