ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน
นักวิจัย : กำพล ประทีปชัยกูร , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กำพล ประทีปชัยกูร , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา . (). พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กำพล ประทีปชัยกูร , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา . . "พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กำพล ประทีปชัยกูร , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา . "พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กำพล ประทีปชัยกูร , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , กฤช สมนึก , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา . พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .