ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
นักวิจัย : นริศรา มหาธนินวงศ์ , นงเยาว์ เมืองดี , , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
คำค้น : มีดกรีดยางระบบควบคุมอัตโนมัติ, สุราษฎร์ธานี, กระบวนการทางความร้อน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นริศรา มหาธนินวงศ์ , นงเยาว์ เมืองดี , , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . (2558). วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นริศรา มหาธนินวงศ์ , นงเยาว์ เมืองดี , , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . 2558. "วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นริศรา มหาธนินวงศ์ , นงเยาว์ เมืองดี , , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . "วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
นริศรา มหาธนินวงศ์ , นงเยาว์ เมืองดี , , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ , เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ . วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.