ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
นักวิจัย : อุรีพร เล็กกัต , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ศิษฎา ตันนุกิจ , ศิษฎา ตันนุกิจ , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คำค้น : Translationally controlled tumor protein, TCTP, Pulp cell, apoptosis, heat stress, HEMA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุรีพร เล็กกัต , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ศิษฎา ตันนุกิจ , ศิษฎา ตันนุกิจ , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ . (2558). การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุรีพร เล็กกัต , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ศิษฎา ตันนุกิจ , ศิษฎา ตันนุกิจ , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ . 2558. "การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุรีพร เล็กกัต , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ศิษฎา ตันนุกิจ , ศิษฎา ตันนุกิจ , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ . "การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
อุรีพร เล็กกัต , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ศิษฎา ตันนุกิจ , ศิษฎา ตันนุกิจ , สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ . การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.