ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา
นักวิจัย : พรอุษา จิตพุทธิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรอุษา จิตพุทธิ . (). การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรอุษา จิตพุทธิ . . "การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรอุษา จิตพุทธิ . "การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรอุษา จิตพุทธิ . การปรับปรุงพื้นผิวฟิล์มนาโนคอมโพสิตของพอลิแลคติกแอซิดที่เติมเลเยอร์ซิลิเกตโดยการใช้พลาสมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .