ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ธรรมรัตน์ แก้วมณี
คำค้น : การละลายน้ำแข็ง (Thawing)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . (2556). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . 2556. "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.