ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก
นักวิจัย : ประวิทย์ คงจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวิทย์ คงจันทร์ . (). สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ คงจันทร์ . . "สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ คงจันทร์ . "สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ประวิทย์ คงจันทร์ . สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลาย ร่วมแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของซีรั่มน้ำยางสกิมและน้ำเสียขาออกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .