ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
นักวิจัย : วรพงษ์ อัศวเกศมณี
คำค้น : ข้าวสังข์หยด แผลในกระเพาะอาหาร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพงษ์ อัศวเกศมณี . (). ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี . . "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี . "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี . ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .