ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ)
นักวิจัย : ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . (2557). ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . 2557. "ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . "ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ , ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , เทวี ทองแดง คาร์ริลา , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.