ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
นักวิจัย : พายัพ มาศนิยม , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์
คำค้น : สารสกัดธรรมชาติ อายุการเก็บรักษา ปลานิลแดง Natural Preservative Extracts, Shelf-life, Red Tilapia
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พายัพ มาศนิยม , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ . (2557). สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พายัพ มาศนิยม , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ . 2557. "สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พายัพ มาศนิยม , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ . "สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
พายัพ มาศนิยม , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , จารุวรรณ มณีศรี , สุจริต ส่วนไพโรจน์ . สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.