ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง
นักวิจัย : วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . (). อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . . "อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . "อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช , บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . อุปกรณ์หัวดูดสิ่งคัดหลั่งแบบมีไส้กรอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .