ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : จิรัฐ มีเสน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรัฐ มีเสน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน . (). การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรัฐ มีเสน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน . . "การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรัฐ มีเสน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน . "การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จิรัฐ มีเสน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน , ฉลองรัฐ แดงงาม , สมยศ จิรสถิตสิน . การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .