ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
นักวิจัย : ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , อุ่นใจ กออนันตกุล , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , สาวิตรี พรานพนัส , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , สาวิตรี พรานพนัส , อุ่นใจ กออนันตกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , อุ่นใจ กออนันตกุล , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , สาวิตรี พรานพนัส , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , สาวิตรี พรานพนัส , อุ่นใจ กออนันตกุล . (). ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , อุ่นใจ กออนันตกุล , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , สาวิตรี พรานพนัส , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , สาวิตรี พรานพนัส , อุ่นใจ กออนันตกุล . . "ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , อุ่นใจ กออนันตกุล , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , สาวิตรี พรานพนัส , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , สาวิตรี พรานพนัส , อุ่นใจ กออนันตกุล . "ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , อุ่นใจ กออนันตกุล , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , สาวิตรี พรานพนัส , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ , สาวิตรี พรานพนัส , อุ่นใจ กออนันตกุล . ปัจจัยคาดเดาของผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .