ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
นักวิจัย : เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี
คำค้น : อาหารยังชีพ ผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี . (). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี . . "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี . "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ , วรพงษ์ อัศวเกศมณี . การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .