ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
นักวิจัย : ชาคริต ทองอุไร , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , เสกสรร สุธรรมานนท์ , รุสนี กุลวิจิตร , รุสนี กุลวิจิตร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
คำค้น : ไบโอดีเซล เอทิลเอสเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาคริต ทองอุไร , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , เสกสรร สุธรรมานนท์ , รุสนี กุลวิจิตร , รุสนี กุลวิจิตร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . (2557). การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาคริต ทองอุไร , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , เสกสรร สุธรรมานนท์ , รุสนี กุลวิจิตร , รุสนี กุลวิจิตร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . 2557. "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาคริต ทองอุไร , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , เสกสรร สุธรรมานนท์ , รุสนี กุลวิจิตร , รุสนี กุลวิจิตร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ชาคริต ทองอุไร , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , เสกสรร สุธรรมานนท์ , รุสนี กุลวิจิตร , รุสนี กุลวิจิตร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.