ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์
นักวิจัย : ปิยนันท์ ชมนาวัง
คำค้น : ลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุล แลคเคส เห็ดหอม การฟอกจางสีสังเคราะห์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว. และ สกอ.
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนันท์ ชมนาวัง . (2554). คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . 2554. "คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . "คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.