ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน
นักวิจัย : ทรงชัย ฐิตโสมกุล , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : กองทุนวิจัยทันตะ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงชัย ฐิตโสมกุล , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . (2556). ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงชัย ฐิตโสมกุล , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . 2556. "ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงชัย ฐิตโสมกุล , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . "ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ทรงชัย ฐิตโสมกุล , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ , วรรธนะ พิธพรชัยกุล , สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.